Översiktsbilder

Våra översiktsbilder ger en tydlig överblick över hela stadsdelen, området eller kvarteret. 3D-modeller implementeras i flygfoton eller i en helt 3D-genererad miljö.