Tomas Jenneborg ny VD för wec360° – Satsning inför offensiv expansion