MEDBORGARDIALOG PÅ EFÖRVALTNINGSDAGARNA

På eFörvaltningsdagarna 10-11 oktober visar wec360° och Samsung tillsammans hur medborgardialog kan göras enkel och engagerande.
Med innovativ teknik.

wec360° & SAMSUNG

Samarbetet mellan wec360° och Samsung för samman inspirerande och engagerande innehåll med några av marknadens mest innovativa tekniska hårdvarulösningar. Resultatet är ett utmärkt verktyg för medborgardialog som möter användaren såväl i hemmet som på mässan, i utställningen eller i mötet.
 
Meningsfulla innovationer handlar om att förenkla och förbättra människors liv. Samarbetet med wec360° tycker jag är ett bra exempel på det” säger Fredrik Pantzar på Samsung.